Müdürlüğümüzde görevli çağrı alıcı ve çağrı yönlendiricilere 10-12-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Konferans Salonu'nda hizmet içi eğitim verilmiştir.