Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 26-30 Mart 2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüzde görevli çağrı alıcılara yönelik Kuşadası’nda hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.